You are here:

Napedy elektryczne

Napedy elektryczne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka24.jpgZespoły napędu elektrycznego mogą być sterowane bezpośrednio i zdalnie. Sterowanie może być automatyczne i półautomatyczne. Prostsze urządzenia sterowane są ręcznie, a sterowanie takie polega na uruchomieniu lub zatrzymaniu silnika danego urządzenia za pomocą wyłączników. Wszystkie główne mechanizmy mają sterowanie automatyczne, odznaczające się dużą dokładnością i szybkością działania, umożliwiające zdalne kierowanie całym kompleksem zespołów oraz ułatwiające pracę załogi. Do napędów mechanizmów używa się różnorodnych silników elektrycznych, różniących się rodzajem prądu, mocą, konstrukcją, znamionową prędkością obrotową oraz specyficznymi warunkami pracy. Wymiary i ciężar silnika elektrycznego są zależne od jego prędkości obrotowej. Ze wzrostem prędkości obrotowej wymiary i masa silnika maleją, dlatego też wszystkie silniki pokładowe są szybkobieżne, tzn. mają dużą prędkość obrotową. Ruch mechanizmów wykonawczych (np. mechanizmów klap, podwozia, trymerów itp.) jest ograniczony i przeważnie sprowadza się do kilku lub kilkunastu obrotów na minutę, a ruch kątowy wynosi kilkadziesiąt stopni. W związku z tym duże prędkości obrotowe wałów silników elektrycznych należy zredukować do ułamka obrotów elementu wykonawczego. Przełożenie reduktora wynosi 5000 : l i więcej. Reduktory obok funkcji zmniejszania prędkości obrotowej zwiększają moment obrotowy na elemencie wyjściowym tyle razy ile. wynosi przełożenie. Do przenoszenia ruchu z szybkobieżnego silnika na wolnobieżny element wykonawczy stosuje się na samolotach przekładnie planetarne, śrubowe itp.

Starsze artykuły:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top